logo gerresheimer

 

Gerresheimer je předním světovým výrobcem vysoce kvalitních speciálních výrobků ze skla a plastů, jenž se používají v globálním farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví...

Jak dlouho působí vaše firma na trhu a jaké je její zaměření?

Gerresheimer je předním světovým výrobcem vysoce kvalitních speciálních výrobků ze skla a plastů, jenž se používají v globálním farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. Skupina se po celém světe skládá z více než 30 poboček, vykazuje tržby okolo jedné miliardy eur a zaměstnává přes 10.000 lidí.

Závod Horšovský Týn byl založen v roce 2001 a v současné době disponuje více než 24 100 m² výrobní plochy, z toho 11 200 m² je tzv. čistých prostor ISO třídy 8 a 2 900 m² tzv. kontrolovaných zón ISO třídy 9. Metodou vstřikování plastů zde vyrábíme na 125 vstřikovacích lisech a 20 montážních liniích inhalátory, inzulínová a odběrová pera, testery apod. Zaměstnáváme v současné době více než 700 lidí.

Jaké obory u vás najdou uplatnění?

Upřednostňujeme zejména obory: strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika a speciální interdisciplinární obory jako např. mechanik elektrotechnických zařízení. U nás však najde uplatnění každý, kdo chce pracovat. Kdo není vyučen v námi požadovaném oboru, toho zaučíme. Na technických pozicích máme např. i vyučené kuchaře, číšníky, řezníky, pokrývače, tesaře, zedníky a další.

Máte zájem o zaměstnávání čerstvých absolventů? Pokud ano, co vás k tomu vede?

O zaměstnávání čerstvých absolventů máme zájem a absolventy také zaměstnáváme. Vede nás k tomu několik aspektů: absolventi se snadno učí novým věcem, jsou flexibilní (časově i místně), jsou nezkaženi špatnými pracovními návyky, ochotně přijímají zpětnou vazbu a chtějí se rozvíjet.

Každý nový zaměstnanec prochází tříměsíčním zácvikem – tzv. adaptačním programem. Adaptační program je vytvořen pro všechny pozice ve firmě. Každému zaměstnanci je po dvoudenním vstupním školení - zde se seznamuje s produktovým portfoliem firmy, historií a současností společnosti, organizační strukturou a dalšími oblastmi přidělen garant, který ho provází po celou zkušební dobu. Na konci zkušební doby je proveden pohovor, kde je zhodnoceno zapracování nového zaměstnance.

Máte nedostatek zaměstnanců? Pokud ano, na jakých pozicích?

S nedostatkem zaměstnanců se potýkáme zejména poslední dva roky. Jedná se především o zaměstnance/kyně v dělnických a kvalitářských pozicích - manipulant/ka, montážní dělník/ice a mezioperační kontrola kvality. Obtížně též obsazujeme pozice nástrojařů, technologů a seřizovačů (vstřikolisů i montážních linií).

Spolupracujete se středními školami? Pokud ano, s kterými a v čem vaše spolupráce spočívá?

Od roku 2009 spolupracuje naše firma se Středním odborným učilištěm v Domažlicích. V tomto roce byla také podepsána kooperační dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání. Byly vytvořeny základy k duálnímu, nebo-li kooperativní vzdělávání (proces výuky teorie probíhá přímo v SOU Domažlice a praxe v našem školicím středisku) a nastaveny osnovy k tříletému učebnímu oboru Strojní mechanik se zaměřením na vstřikování plastů. Obor Strojní mechanik jsme v letošním školním roce rozšířili i o specializaci Nástrojař.

Zavedli jsme pro naše učně systém stipendií. Pokud učni splní podmínky docházky a stanoveného prospěchu, dostávají finanční odměnu - „kapesné“ tzn. 1. ročník 2000 Kč měsíčně, 2. ročník 3000 Kč měsíčně a 3. ročník 4000 Kč měsíčně.

Našim vzdělávacím projektem prošlo od roku 2011 již více než 40 učňů, z nichž velká většina zůstává v řadách našich kmenových zaměstnanců. V současné době máme ve třech ročnících našich oborů 21 učňů, včetně dvou dívek. Pokud budou tito učni ve studiu úspěšní a řádně složí závěrečné zkoušky, rádi je uvítáme jako nové zaměstnance.

Potřeba kvalifikované pracovní síly je pro nás velmi důležitá. Jako rychle expandující firma si dobře uvědomujeme potřebu „investice do budoucnosti“, a proto jsme přistoupili právě k tomuto modelu kooperativního vzdělávání. Z vlastních finančních prostředků jsme vybudovali a vybavili školicí středisko, kam bylo od roku 2010 již investováno přes sto padesát tisíc eur, dále jsme uvolnili a vyškolili dva kvalifikované zaměstnance, kteří se na plný úvazek věnují praktickému výcviku učňů přímo ve firmě. A dále jsme ve všech našich výrobních jednotkách vytvořili síť instruktorů odborného výcviku, kteří s učni pracují přímo ve výrobě.

Václava Váchalová
Head of Operational Excellence

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník