logo streicher

 

Společnost STREICHER, spol. s.r.o. Plzeň je středně velký podnik se sídlem ve Štěnovicích u Plzně. Naše firma se zabývá strojírenskou a stavební výrobou. Na českém trhu působí od roku 1991...

Jak dlouho působí vaše firma na trhu a jaké je její zaměření?

Společnost STREICHER, spol. s.r.o. Plzeň je středně velký podnik se sídlem ve Štěnovicích u Plzně. Naše firma se zabývá strojírenskou a stavební výrobou. Na českém trhu působí od roku 1991.

Strojírenská divize má dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby speciálních strojů, zařízení a jejich komponentů v oblastech s využitím vakuové techniky. Nabízíme služby od zpracování prvotního designového návrhu, přes konstrukci, výrobu až po montáž jednotlivých skupin nebo celých zařízení.

Stavební divize společnosti se zaměřuje na výstavbu inženýrských sítí, stavby pozemní, speciální technologie a elektro výrobu. Máme dlouholetou zkušenost s výstavbou inženýrských sítí a stavebních i technologických částí čistíren odpadních vod. Zabýváme se stavbou průmyslových hal, administrativních, občanských či bytových objektů a speciálními technologiemi, zjm. řízeným horizontálním vrtáním (HDD) a pluhováním.

Jaké obory u vás najdou uplatnění?

Naše firma má v současné době přes 250 zaměstnanců. Zakládáme si na vysoké úrovni profesní kvalifikace, proto jsou naši pracovníci zárukou kvalitně odvedené práce. Upřednostňujeme zejména obory: obráběč kovů, zámečník, mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač, elektrikář a instalatér.

Je třeba dodat, že naše společnost dlouhodobě usiluje o propojení technického vzdělávání a školního systému. Pro uskutečnění této vize pořádáme soubor aktivit, které podporují technické vzdělávání. Cílem projektů je vychovat dostatek technicky orientovaných odborníků, kteří by měli zájem o budování profesní kariéry v technických, přírodovědných a environmentálních oborech.

Máte zájem o zaměstnávání čerstvých absolventů? Pokud ano, co vás k tomu vede?

O zaměstnávání čerstvých absolventů máme velký zájem. A to zejména proto, že jsou velmi adaptabilní a přináší množství nových nápadů. Absolventi ochotně přijímají zpětnou vazbu a dychtí po vlastním rozvoji. Chtějí ukázat, co v nich je. Svých budoucím zaměstnancům nabízíme pět týdnů dovolené, kompenzaci nákladů na dojíždění, závodní stravování a odborné a jazykové vzdělávání.

Máte nedostatek zaměstnanců? Pokud ano, na jakých pozicích?

S nedostatkem zaměstnanců se potýkáme zejména poslední dobou. V současnosti hledáme např. zámečníky, konstruktéry a elektrikáře.

Spolupracujete se středními školami? Pokud ano, s kterými a v čem vaše spolupráce spočívá?

Naše společnost v současné době spolupracuje hned s několika školami. Jsou to: SOU stavební Plzeň, SPŠ strojnická a SOŠ Plzeň a v neposlední řadě i SOU elektrotechnické Plzeň.

Již od roku 1996 zajišťujeme odborné středisko praktické výuky pro žáky výše zmíněních partnerských škol. Na výuku a zajištění učňovského střediska dohlíží kvalifikovaní pracovníci. Studenti u nás získají praktické dovednosti a potřebnou praxi pro výkon jejich budoucího povolání a to na reálných zakázkách. Dále studentům nabízí i možnosti praxe v naší mateřské společnosti v Německu v rámci internacionálního duálního studia Bavorsko – Česká republika.

Během praxe firma poskytuje studentům příspěvek na dopravu, stravování a také zajišťuje ochranné pomůcky a pracovní oděvy.

Pro nejlepší studenty je samozřejmě připraven stipendijní program a také možnost získání pracovního místa u nás ve firmě po dokončení studia.

Praxi mimo jiné nabízíme i studentům VŠ, kteří chtějí své znalosti prohloubit pomocí své odborné praxe. Studenti VŠ mají možnost podílet se na zajímavých projektech v rámci odborných praxí, které mohou probíhat jak ve Štěnovicích, tak i v Německu. I pro tyto studenty je připraveno stipendium.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník