Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640


Obory

Učňovské školství má v Domažlicích více než stoletou tradici. V současné době jsou na škole žáci vzděláváni ve tříletých oborech zakončených výučním listem – obráběč kovů, strojní mechanik, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, kuchař – číšník a kadeřník a ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou – mechanik seřizovač, gastronomie a kosmetické služby. Absolventům tříletých oborů učiliště nabízí možnost nástavbového studia podnikání, a to jak v denní, tak i dálkové formě vzdělání.

Výuka

Pro žáky strojírenských oborů existuje možnost sponzorování firmou již od prvního ročníku, čímž žák získává možnost nástup do této firmy po ukončení studia. Intenzivní a aktivní je také spolupráce s firmami nejen domažlického regionu. Odborný výcvik má škola smluvně zajištěn u 51 strojírenských firem, gastronomických zařízeních, kosmetických a v kadeřnických provozovnách. Zajímavé jsou mezinárodní odborné praxe, stáže v německých strojírenských firmách, restauracích a hotelech a další aktivity zaměřené na procvičení nejen odborné němčiny.

Zájmové činnosti

Škola pořádá některé soutěže odborných dovedností, např. nadregionální soutěž pro kuchaře – číšníka ve stolničení. Pro žáky jsou také připraveny zájmové kroužky sebeobrany, práce s CNC či barmanský kroužek.

Vybavení školy

Odborný výcvik je prováděn buď přímo v budově školy, kde se nachází kadeřnický, kosmetický salon, cvičná kuchyně a učebna stolničení, nebo v přilehlých dílnách, jako je truhlářská dílna za budovou školy nebo strojírenské dílny v Rohově ulici. Ve Stodě v budově školy jsou dílny elektromechanika a v samostatných budovách je kadeřnický salon a cvičná kuchyně s restaurací. Odborný výcvik strojírenských oborů je vybaven nejmodernější technologií a strojovým vybavení. V rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad byly pořízeny, např. 5-ti osé CNC v řídicím programu Siemens, 3-osý soustruh s řídicím systémem Fanuc, 3D tiskárna, robotické pracoviště, pracoviště pneumatiky a hydrauliky, měřící a ostřící nástroje - některé jediné v celé ČR.

Webové stránky

https://www.soudom.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

   

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník