Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33


Lokalita

Teoretickou výuku škola zajišťuje ve dvou budovách v Plzni, v Nerudově ulici a v Ateliérech Bory. Budova v Nerudově ulici poskytuje zázemí pro všechny obory obchodního i uměleckého zaměření.

Obory

Škola nabízí kvalitní střední odborné vzdělávání v oblasti ekonomiky a podnikání, obchodu a užitého umění a designu. Klade důraz na praktickou výuku v reálném prostředí firem a na spolupráci s nimi. Škola posílá žáky na stáže a odborné praxe do zahraničí, kde získávají zkušenosti a zdokonalují se v cizojazyčné komunikaci.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Výuka

Škola považuje za svůj hlavní úkol poskytnout žákům školy kvalitní vzdělání, které je zaměřené na celkový rozvoj osobnosti a získání kompetencí potřebných pro život v moderní společnosti. Pedagogický sbor se snaží upřednostňovat rozvoj dovedností před nárůstem vědomostí, pomáhá vytvářet pozitivní postoje k vlastnímu vzdělávání a připravuje zájemce k dalšímu terciárnímu vzdělávání.

Vybavení školy

Budovy jsou vybaveny nejnovějšími technickými pomůckami a moderním zázemím. Nerudovka byla již původně projektována jako škola, má prostorné a moderně vybavené třídy, počítačové učebny, aranžérské i výtvarné dílny a velikou tělocvičnu, která vznikla po rekonstrukci r. 1996. Prvního září 2010 byla zahájena výuka v nových Ateliérech v Plzni na Borech (Klatovská třída 200p, bývalý areál kasáren). Nově vzniklé prostory slouží k výuce odborných uměleckých předmětů. V budově je kreslírna, dílna pro grafické techniky, dílna pro prostorový design, specializované učebny pro počítačovou grafiku, navrhování, grafický design a 3D modelování a fotoateliér.

Webové stránky

http://www.nerudovka.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník