Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109


Výuka

Většina odborného výcviku (obory vzdělání s výučním listem a maturitní obory mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení) probíhá v Centru praktického vyučování (CPV). CPV se nachází v areálu Škoda Holding a.s. Menší část odborného výcviku probíhá v dílnách SPŠS. Odborný výcvik probíhá buď v režii školy, kdy má žák v 1. a 2. ročníku praktické vyučování na uvedených pracovištích školy a ve 3. ročníku pracuje v některé spolupracující firmě, nebo v režii firmy, která pak zajišťuje veškerou praktickou výuku, do školy žák dochází pouze na výuku teoretickou.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy

Škola nemá vlastní ubytovací zařízení, ale ubytování mimoplzeňských žáků není problém. Žáci jsou ubytováni v domovech mládeže Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3, Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55, VOŠ a SPŠ elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85, Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 a Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99.

Webové stránky

http://www.spstrplz.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník