Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3


Lokalita

Škola se nachází na dvou lokalitách: U Borského parku 3 a odloučené pracoviště v ulici Bendova 22.

Obory

Škola disponuje širokou nabídkou vzdělávacích oborů. V současné době mají uchazeči na výběr ze tří maturitních oborů a pěti oborů s výučním listem.

Výuka

Praktické vyučování školy je zajišťováno na vybraných a prověřených pracovištích, jež jsou zárukou kvalitní přípravy budoucích odborníků v oblasti gastronomie a hotelnictví. Škola spolupracuje při odborném výcviku s více než 70 smluvními pracovišti, kde je výuka žáků zajištěna profesionálními odborníky oboru, pod metodickým vedením učitelů odborného výcviku školy. K žákům přistupuje škola individuálním způsobem. Odborníci z praxe se účastní závěrečných zkoušek. Smluvní pracoviště umožňují žákům teoretických předmětů exkurze, předváděcí akce pro daný obor.

Zájmové činnosti

Každoročně se na škole koná několik odborných kurzů např. Seminář pro baristy, kurzy studené kuchyně, barmanský kurz...

Webové stránky

http://www.hsplzen.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

   

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník