Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55


Lokalita

Střední škola má dvě pracoviště: Plzeň a Horní Bříza.

Obory

SOU stavební je v současné době jediným zařízením v Plzeňském kraji specializovaným na výuku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na stavebnictví. Na škole se vzdělává více než 500 žáků, a to v devíti oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem (včetně dvou oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a ve dvou oborech nástavbového studia poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Od roku 2015 je součástí učiliště rovněž škola v Horní Bříze a vzdělávací nabídka se tak rozšířila i o obory keramické.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Výuka

Odborný výcvik plzeňského učiliště probíhá jednak v dílnách, které se nacházejí v Borské, Harantově, Jateční a Křimické ulici, a jednak přímo na stavbách v Plzni a v jejím okolí. V Horní Bříze v rámci produktivní činnosti žáci vyrábí dekorativní a zahradní keramiku, hrnčířské kruhy a další zámečnické, případně elektrotechnické výrobky podle přání zákazníků. Ve škole si lze objednat i práce stavební, zejména pak obkladačské. V závislosti na produktivní činnosti jsou žákům poskytovány měsíční odměny. Od druhého ročníku mohou žáci vykonávat produktivní činnosti na smluvních pracovištích podnikatelských subjektů – firem.

Vybavení školy

Areál učiliště v Plzni byl dobudován na počátku 90. let, v Plzeňském kraji tedy patří k nejnovějším a nejmodernějším. Jeho součástmi jsou budova školy, budova domova mládeže, kuchyně a jídelna, multifunkční sál, tělocvična s posilovnou a hernou stolního tenisu a rovněž venkovní sportoviště. Hornobřízská střední škola je moderním vzdělávacím zařízením. Součástí školy je domov mládeže, stravovací zařízení a dílny pro praktické vyučování žáků.

Webové stránky

https://www.souplzen.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

  graf 09

  graf 10

  graf 11

  graf 12

  graf 13

  graf 14

  graf 15

  graf 16

  graf 17

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník