Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá


Lokalita

Hlavní budova školy je v klidové zóně blízko centra města, na spojnici mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Škola sídlí v historické budově první české školy v Plané, která v nedávné době prošla vnitřní rekonstrukcí. Střední odborné učiliště pro svou práci využívá tyto budovy - vlastní budovu školy v Kostelní ulici, kde probíhá teoretická příprava a sídlí zde vedení školy, areál domova mládeže v Bezdružické ulici (naproti nemocnici), kde je školní jídelna, ubytovací zařízení a cvičné šicí dílny a kuchyně pro žáky a Středisko praktického vyučování v Jateční ulici (proti vlakovému nádraží). Ve středisku jsou dílny pro stavební obory.

Obory

Školu navštěvuje přibližně 250 studentů. SSŽ Planá nabízí učební obory vhodné pro žáky základních i pro absolventy praktických základních škol a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém maturitním studiu.

Výuka

Na odborném učilišti je v jednom týdnu teoretické a v druhém praktické vyučování. To zpravidla probíhá v 1. ročníku v cvičných dílnách školy. Ve vyšších ročnících žáci vykonávají odborný výcvik na smluvně zajištěných pracovištích skutečného provozu.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy

Učebny jsou vybaveny dataprojektory a síťovými přípojkami. Pro žáky z větších vzdáleností nebo s horší dopravní obslužností je připraven domov mládeže s celodenním stravováním.

Webové stránky

http://www.sszplana.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

   

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník