Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56


Lokalita

Ke škole je možno dojet tramvají číslo 2, směr Skvrňany (desátá zastávka od Hlavního vlakového nádraží nebo sedmá od Hlavní pošty Solní) - výstupní stanice jménem Sportovní gymnázium. Nepřehlédnutelným znakem je dominantní logo školy viditelné z pravé strany tramvaje již několik zastávek předem.

Obory

Škola nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Absolventům učebních oborů nabízí výuční list a rozšiřující nástavbové studium, zakončené též maturitní zkouškou.

Výuka

Ve výuce jsou uplatňovány zajímavé poznatky získané jak při výměnné praxi žáků v zahraničí, tak i z bohaté spolupráce s budoucími zaměstnavateli žáků. Rovněž zkušenosti získané při spolupráci s Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu, se Západočeskou univerzitou (s fakultou elektrotechnickou), s mnichovskou elektrárenskou společností ISAR-Amperwerke, jsou přínosem pro zkvalitnění výuky. Škola umožňuje účast na zahraničních stážích, zapojení nadaných žáků do různých soutěží, konzultace s výchovným poradcem a výuku dle individuálního vzdělávacího plánu (žáci se specifickými potřebami), nebo možnost získat finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování.

Škola nabízí získání odborné kvalifikace v elektrotechnice vykonáním zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb., možnost studovat Cisco Networking Academy Program a získat certifikát, či získat ECDL - European Computer Driving Licence celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Zájmové činnosti

Specifikou školy je sportovní příprava vybraných žáků ve sportovních odvětvích jako házená nebo lehká atletika.

Vybavení školy

Žáci se setkají se zařízeními jako například síťové prvky CISCO, řídící relé EASY, elektroinstalace od firmy EATON, PLC automaty Simatic S7-200, Simatic S7-300, LOGO!, Micrologic 1000. Žáci mohou pracovat ve vybavených počítačových učebnách, včetně učebny vybavené počítači firmy Apple a setkají se a naučí se používat aktuální software jako například Operační systémy Windows, Microsoft Office, AutoCAD, ProfiCAD, Multisim, Všemi deseti, Zoner Photo Studio. V areálu školy je i DM, školní jídelna, dílny odborného výcviku, dvě tělocvičny, venkovní hřiště a moderní atletický stadion, výuka odborného výcviku probíhá v moderně zařízených laboratořích a dílnách. Žáci jsou bezplatně vybaveni osobními a ochrannými prostředky a nářadím pro odborný výcvik.

Webové stránky

https://www.souepl.cz/

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

  graf 09

  graf 10

   

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník